FAQ

1. Wat kosten de producten van Greenhot Solutions?

Er zijn prijzen beschikbaar. Prijzen die Greenhot Solutions publiceert zijn de zogenoemde consumenten adviesprijzen. Het bedrag dat u uiteindelijk betaalt wordt door de partij geoffreerd waar u ons product aanschaft. Dit zal vaak ook de installateur van de ketel zijn. Gevraagde service, extra’s en onderhoud kunnen onderdeel zijn van de prijsbepaling.

2. Hoe werkt het aansturen van vloerverwarming?

De Greenhot ketel werkt in combinatie met vloerverwarming, echter veelal zal een extra waterreservoir (boilervat) benodigd zijn voor probleemloze werking

3. Hoe kom ik in het bezit van de technische specs?

Technische specificatie staat eveneens op onze site. Zie onder ‘producten’ en kijk bij het gewenste exemplaar.

4. Hoe zit het met de garantie?

De garantie is volgens Europese standaard twee jaar en op het vat zes jaar. Echter, men mag verwachten dat deze ketel tussen de twaalf en zeventien jaar zeker goed zal werken.

5. Wat kost het installeren van een Greenhot boiler?

De Greenhot ketel wordt geïnstalleerd door een bij u bekende of gewenste installateur. Heeft u geen vaste installateur dan kunt u Greenhot vragen een installateur aan te dragen of u te verwijzen naar een installatiebedrijven.

6. Wat kan ik verwachten met betrekking tot het punt onderhoud?

In de Greenhot boiler ketels is een aantal liters elektrolysewater aanwezig (zie info per type). Dit water dient, afhankelijk van uw gebruik, bijgevuld te worden. Daartoe verschijnt er een indicatie op het bedieningspaneel. Regulier onderhoud en of zichtcontrole kunt u afspreken met uw installateur.

7. Wat is het energieverbruik van de ketels?

Het verbruik van de ketel wordt bepaald door meerdere factoren. Om te beginnen de capaciteit van de door u gekozen of gewenste ketel. Stel de ketel is 6 kWu dan zal dit het maximale verbruik per vollast uur zijn. Deze ketel wordt meestal ingesteld op 3,5 tot 4,5 kWh maar zeer bepalend is ook welke warmte u in de te verwarmen ruimte wenst en hoeveel uur u de ketel aanzet. Invloed zal tevens hebben of u verwarmt middels vloerverwarming of radiatoren. De mate van isolatie heeft eveneens veel invloed op uw warmtevraag en derhalve op het verbruik.

8. Zijn er mensen die ik als referentie kan benaderen?

Greenhot wil u graag helpen met referenties. Particuliere zowel als zakelijke relaties kunnen wij op verzoek benaderen op zij u willen informeren.

9. Is er informatie over de Greenhot Solutions producten terug te vinden in de vakliteratuur?

Over de Greenhot ketels is nog niet direct veel gepubliceerd in de vakliteratuur. Enkele bladen hebben wel over ons geschreven. Op ‘social media’ komt wel e.e.a. voor. Zowel positief als negatief. Met die berichtgeving hebben wij niet van doen en geen invloed. Het is aan u of aldaar gedane beweringen uw keuze gaan bepalen.

10. Hoe kunnen we een indruk krijgen van de prestaties van de E-300?

De E-300 is inmiddels op meerdere plekken en in meerdere opstellingen en omstandigheden getest. De resultaten zijn bekeken en verwerkt. Met de ontvangen resultaten en tips is Greenhot Solutions zeer blij. Daar waar nodig is een aanpassing, soms puur een versimpeling of een onderdeel verplaatsing, doorgevoerd en ontstond er een efficiënter product.

Wat voor de Greenhot boiler E-300 geldt is ook verwerkt in de E-400 en daar waar nodig in onze andere modellen. 

11. Hoe kunnen we snel een afspraak maken?

U kunt ons bellen, maar een e-mail sturen werkt ook snel en efficiënt. Als u ons een e-mail stuurt, nemen we zo snel mogelijk contact met u op. Als het nodig is, kunnen we ook een samenwerkend bedrijf vragen om contact met u op te nemen.

12. Hoe lang gaat een ketel mee?

Onze ketels, uiteraard afhankelijk van het gebruik en de plaatsing zal zo’n 12 tot 17 jaar zeker mee kunnen gaan.

13. Kan mijn huidige cv-monteur dit plaatsen en onderhouden?

In principe wel. Wij bieden cv-monteurs de mogelijkheid bij ons een intro- of gevorderdencursus te volgen en verstrekken als bewijs daarvan een certificaat op naam.

14. Kan ik de ketel ergens werkend zien en naar de ervaringen vragen?

Greenhot wil u graag helpen met referenties. Particuliere zowel als zakelijke relaties kunnen wij op verzoek benaderen op zij u willen informeren.

15. Hoe verhoudt zich het verbruik aan kWh ten opzichte van gasverbruik van een traditionele aardgasketel?

De verhouding kWh met m3 aardgas is +/- 10 op 1. Derhalve zal onze Greenhot boiler minder zuinig zijn dan de aardgasketel. Externe invloeden zoals prijs en belasting van aardgas en stroom zijn zeer bepalend voor het uiteindelijk te betalen bedrag. Heeft u zonnepanelen, boilerpanelen, batterijopslag en/of windenergie ter beschikking dan zal dit de uiteindelijke kosten van onzeGreenhot boiler zeer positief beïnvloeden oftewel uw kosten op jaarbasis dalen sterk.

16. Waar kan ik een dealer vinden?

Misschien heeft u reeds een installateur. Deze kan rechtstreeks contact met ons opnemen. Voorts zijn wij verkrijgbaar bij meerdere bedrijven en winkels. U kunt ons een bericht sturen met uw vraag met vermelding van uw woonplaats.

17. Hoe kom ik in het bezit van een offerte van Greenhot Solutions?

U kunt contact met ons opnemen middels telefoon en e-mail. Wij helpen u dan graag verder. Heeft u een vaste installateur laat ons dit dan weten.

18. Waarom is een Greenhot boiler zuiniger dan een traditionele E-cv of een warmtepomp?

Wij geven niet aan dat onze Greenhot boiler zuiniger is dan een E-cv of een warmtepomp. Wel is de Greenhot boiler een prima alternatief indien er geen andere mogelijkheden zijn. Tevens werkt de Greenhot boiler prima in combinatie met een warmtepomp of -boiler.

19. Kan een Greenhot boiler ketel tapwater leveren?

De ketel kan tapwater leveren. In de zomer is dit voor de meeste personen voldoende warm echter in de winter is niet iedereen enthousiast. Er wordt door Greenhot gewerkt aan een verbetering. Wij adviseren nu regelmatig een boiler of doorstromer.

20. Kan de ketel door de plaatselijke installateur geplaatst worden?

In principe wel. Wij bieden cv-monteurs de mogelijkheid bij ons een intro- of gevorderdencursus te volgen en verstrekken als bewijs daarvan een certificaat op naam.

21. Als tijdens of na de winter blijkt dat de ketel niet voldoet, kan hij dan retour?

We helpen u graag bij het vinden van een oplossing die bij u past. Houd er rekening mee dat we een ketel niet zomaar kunnen terugnemen, omdat we erop vertrouwen dat u uw beslissing om een ketel te kopen weloverwogen heeft genomen. Maar we zijn er om u te helpen en te adviseren als u vragen heeft.

22. Wat voor temperatuur heeft het tapwater in de keuken?

Er is niet specifiek een tapwater temperatuur voor de keuken. De ketel geeft een bepaalde water hoeveelheid met een zekere temperatuur af. Voldoende voor handen wassen en dergelijke. De E-300 geeft minder warm tapwater dan de grotere modellen.

23. Kan ik een showroom bezoeken, en zo ja waar?

De Greenhot ketels zijn te zien in onze showroom, Marconibaan 59B, 3439 MR te Nieuwegein

Open chat
Hello
Can we help you?